ajmtem

Cine suntem

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic (AJMTEM - abrevierea, iar prescurtat - Asociația Jurnaliștilor de Mediu) este o organizație neguvernamentală specializată în dezvoltarea jurnalismului de mediu, informarea publicului pe subiecte de mediu,  responsabilizare socială, promovarea turismului etic.

 

A fost fondată în 1995, cu denumirea „Asociaţia Ziariştilor de Mediu şi Turism Ecologic”, apoi redenumită şi reînregistrată pe 28 aprilie 1999. Activitatea AJMTEM are acoperire națională.Misiunea noastră:

Formăm specialiști media în domeniul ecologic și promovăm jurnalismul de mediu în Republica Moldova. Construim și stimulăm parteneriate între mass media, comunitatea de mediu și publicul larg pentru un mediu protejat şi o dezvoltare durabilă.

 

Activitățile de bază ale Asociației Jurnaliștilor de Mediu:

 

 • instruire, formare, informare și consultanță pentru jurnaliști;
 • informarea populației și implicarea civică în activități de mediu, prin intermediul:
  • Ecopresa, organul de presă al AJMTEM, 
  • organizării evenimentelor de mediu (festivaluri, întâlniri comunitare, plantări, vizite de monitorizare etc.); 
 • promovarea comunității de mediu (ONG–uri, activiști/activiste, afaceri verzi), prin intermediul:
  • Ecopresa,
  • instruirilor în domeniile PR, Comunicare și jurnalism,
  • evenimentelor de mediu.
 • colaborarea cu APL, GAL-uri, OT, instituții de învățământ, pentru promovarea practicilor prietenoase mediului, prin intermediul: 
  • instruirilor pe subiectele transparență, comunicare, promovare,
  • implicării și parteneriatelor în organizarea evenimentelor.

 

Asociația are 18 membri, iar din echipă fac parte peste 10 angajați/angajate și colaboratori/colaboratoare -  jurnaliști soecializați, experți/experte de mediu, PR și Comunicare, design grafic, fotografi/fotografe, videografi/videografe etc.

 

Asociația beneficiază de sprijinul Suediei, în cadrul unui program de consolidare organizațională (2020-2023).

Catalina Molodoi

Directoare Executivă

Directoare executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova. Jurnalistă și specialistă în PR și Comunicare. Are experiență în jurnalism de peste 20 ani (TV, radio, presă scrisă, agenție de știri). În perioada 2008-2010 a fost comunicatoare în Primăria Municipiului Chișinău, iar din 2010-2013 directoarea Ziarului municipal ”Chișinău”. În perioada 2015-2019 a fost comunicatoare în două proiecte ale PNUD Moldova. În 2016, în cadrul UNDP a creat Festivalul Ziua Mondială a Mediului, perpetuat și după încheierea proiectului în cadrul Asociației Jurnaliștilor de Mediu. Din anul 2018, este trainer pe subiecte de PR și Comunicare.

catalina.molodoi@ecopresa.md

Anastasia Gurschi

Asistentă de proiecte

În prezent, asistentă de proiecte în cadrul Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova. Absolventă a Universității Naționale de Arte din București, cu experiență vastă în organizarea evenimentelor culturale și de agrement, expoziții, proiecte culturale, curatoriat artistic, etc. Pasionată de artă, drumeții, pâine cu maia, natură și frumos în general.

anastasia@ecopresa.md

Eleonora Lisnic

Redactoare Ecopresa

Ludmila Hițuc

Reporteră Ecopresa

Mariana Panea Bejan

Reporteră Ecopresa

Elizaveta Orlova

Creatoare de conținut

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic are o structură organizatorică specifică organizațiilor obștești neguvernamentale și necomerciale, fiind bazată pe Adunarea Generală a membrilor, Consiliul de administrare și Administratorul (Directorul executiv). De asemenea, asociația are un cenzor.

Consiliul de Administrare este organul de conducere al AJMTEM, constituit trei membri care au următoarele competenţe:

 • a) elaborează Strategia de dezvoltare şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
 • b) asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
 • c) supraveghează activitatea Asociaţiei;
 • d) aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei;
 • e) aprobă statele de personal, modul de remunerare a muncii şi de plată a salariilor;
 • f) asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 • g) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

Ionel Căpiță

Președintele Consiliului de administrare al Asociației Jurnaliș...

Andrei Bargan

membru al Consiliului de Administrare

Mircea Mitrofan

membru al Consiliului de Administrare

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei. Membrii se convoacă periodic în ședințe ordinare, precum și în ședințe extraordinare. Persoanele interesate de jurnalismul de mediu și de turism durabil pot adera la asociație, printr-o cerere, iar decizia se ia de către Adunarea Generală. Cenzor este Gheorghe Budeanu.

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri

Contribuie la dezvolatarea ecologiei

Patreon

Before we define any approach, we need to define the brands' overall goal. We then need to dive.

2%

Before we define any approach, we need to define the brands' overall goal. We then need to dive.

PayNet

Before we define any approach, we need to define the brands' overall goal. We then need to dive.

;
Ajmte