ajmtem

Cine suntem

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic (AJMTEM - abrevierea, iar prescurtat - Asociația Jurnaliștilor de Mediu) este o organizație neguvernamentală specializată în dezvoltarea jurnalismului de mediu, informarea publicului pe subiecte de mediu,  responsabilizare socială, promovarea turismului etic.

 

A fost fondată în 1995, cu denumirea „Asociaţia Ziariştilor de Mediu şi Turism Ecologic”, apoi redenumită şi reînregistrată pe 28 aprilie 1999. Activitatea AJMTEM are acoperire națională.Misiunea noastră:

Formăm specialiști media în domeniul ecologic și promovăm jurnalismul de mediu în Republica Moldova. Construim și stimulăm parteneriate între mass media, comunitatea de mediu și publicul larg pentru un mediu protejat şi o dezvoltare durabilă.

 

Activitățile de bază ale Asociației Jurnaliștilor de Mediu:

 

 • instruire, formare, informare și consultanță pentru jurnaliști;
 • informarea populației și implicarea civică în activități de mediu, prin intermediul:
  • Ecopresa, organul de presă al AJMTEM, 
  • organizării evenimentelor de mediu (festivaluri, întâlniri comunitare, plantări, vizite de monitorizare etc.); 
 • promovarea comunității de mediu (ONG–uri, activiști/activiste, afaceri verzi), prin intermediul:
  • Ecopresa,
  • instruirilor în domeniile PR, Comunicare și jurnalism,
  • evenimentelor de mediu.
 • colaborarea cu APL, GAL-uri, OT, instituții de învățământ, pentru promovarea practicilor prietenoase mediului, prin intermediul: 
  • instruirilor pe subiectele transparență, comunicare, promovare,
  • implicării și parteneriatelor în organizarea evenimentelor.

 

Asociația are 18 membri, iar din echipă fac parte peste 10 angajați/angajate și colaboratori/colaboratoare -  jurnaliști soecializați, experți/experte de mediu, PR și Comunicare, design grafic, fotografi/fotografe, videografi/videografe etc.

 

Asociația beneficiază de sprijinul Suediei, în cadrul unui program de consolidare organizațională (2020-2023).

Lilia Curchi

Directoare Executivă

Lilia Curchi, directoare executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica Moldova, fondatoare și administratoare a platformei de știri de mediu Ecopresa.md, cu peste 10 ani de coordonare a singurei reviste de mediu din Moldova, Natura, inițiatoare a decernării premiilor pentru jurnalismul de mediu, care se desfășoară anual în Republica Moldova. Din 2017 , este comunicatoare în cadrul Proiectului Convenția Primarilor-Est, unde abordează inclusiv tematica de eficiență energetică și energii regenerabile, promovând legătura acestora cu mediul. A organizat şi s-a implicat în campanii media din domeniul protecției mediului, climei și energiei durabile. Absolventă a Facultății de Jurnalism şi Ştiințe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova (2003), masterandă în sociologie (2005) și relații internaționale (2016).

lilia.curchi@ecopresa.md

Catalina Molodoi

Directoare de dezvoltare

Cătălina Molodoi, manageră de dezvoltare a Asociației Jurnaliștilor de Mediu, jurnalistă și specialistă în PR și Comunicare. A absolvit facultățile de jurnalism și științe ale comunicării, actorie, psihologie clinică. Are experiență în jurnalism de peste 20 ani (TV,radio, presă scrisă, agenție de știri). În perioada 2008-2010 a fost comunicatoare în Primăria Municipiului Chișinău, iar din 2010-2013 directoarea Ziarului municipal ”Chișinău”. În perioada 2015-2019 a fost comunicatoare în două proiecte ale PNUD Moldova. În 2016, în cadrul UNDP a creat Festivalul Ziua Mondială a Mediului, perpetuat și după încheierea proiectului în cadrul Asociației Jurnaliștilor de Mediu. Din anul 2018, este trainer pe subiecte de PR și Comunicare.

catalina.molodoi@ecopresa.md

Anastasia Gurschi

Asistentă de proiecte

În prezent, asistentă de proiecte în cadrul Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova. Absolventă a Universității Naționale de Arte, specialitatea Pictură, cu experiență vastă în organizarea evenimentelor culturale și de agrement, expoziții, proiecte culturale, curatoriat artistic, etc. Pasionată de drumeții, natură, diverse forme de artă și frumos în general.

anastasia@ecopresa.md

Anastasia Rusu-Casian

Reporteră

Anastasia Rusu a venit în echipa ecopresa.md în noiembrie 2021. Până atunci, a lucrat în televiziune, agenții de presă și site-uri de știri timp de 12 ani. Și-a făcut studiile la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Stat din Moldova. În timpul liber îi place să călătorească și să citească.

anastasia.rusu@ecopresa.md

Daniela Morari

Reporteră

A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Stat din Moldova. A activat în calitate de reporteră la agenții de presă și ziare, abordând inclusiv probleme de mediu. A devenit membră a echipei Ecopresa în septembrie 2022.

danagontza@yahoo.com

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic are o structură organizatorică specifică organizațiilor obștești neguvernamentale și necomerciale, fiind bazată pe Adunarea Generală a membrilor, Consiliul de administrare și Administratorul (Directorul executiv). De asemenea, asociația are un cenzor.

Consiliul de Administrare este organul de conducere al AJMTEM, constituit trei membri care au următoarele competenţe:

 • a) elaborează Strategia de dezvoltare şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
 • b) asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
 • c) supraveghează activitatea Asociaţiei;
 • d) aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei;
 • e) aprobă statele de personal, modul de remunerare a muncii şi de plată a salariilor;
 • f) asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 • g) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

Ionel Căpiță

Președintele Consiliului de administrare al Asociației Jurnaliș...

Andrei Bargan

membru al Consiliului de Administrare

Mircea Mitrofan

membru al Consiliului de Administrare

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei. Membrii se convoacă periodic în ședințe ordinare, precum și în ședințe extraordinare. Persoanele interesate de jurnalismul de mediu și de turism durabil pot adera la asociație, printr-o cerere, iar decizia se ia de către Adunarea Generală. Cenzor este Gheorghe Budeanu.

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri

Contribuie la dezvolatarea ecologiei

Patreon

Before we define any approach, we need to define the brands' overall goal. We then need to dive.

2%

Before we define any approach, we need to define the brands' overall goal. We then need to dive.

PayNet

Before we define any approach, we need to define the brands' overall goal. We then need to dive.

;
Ajmte