ajmtem
Tender privind elaborarea Planului de acțiuni pentru energia sustenabilă și clima

Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic în cadrul proiecului EU4Accountability„Implicare comunitară
pentru o mai bună guvernare locală”, finanțat de Uniunea Europeană, anunță tender privind elaborarea unui
Plan de acțiune pentru climă și energie durabilă pentru satele Suhuluceni, Ghermănești și Coropceni, (r.
Telenești).


Invităm experții calificați să prezinte o ofertă pentru această misiune specifică. Pentru a vă ajuta să înțelegeți
cerințele acestei misiuni, atașăm în continuare termenii de referință:


Termeni de referință și pași în elaborarea SECAP (Plan de Acțiuni pentru Climă și Energíe Durabilă)  Termeni de referință

Comentarii

1.

Asistență pentru colectarea datelor privind consumul de energie.

Consultanță privind completarea chestionarului, sursele de informații, estimarea datelor lipsă și ajutor pentru conversia unităților de energie în unitatea

necesară.

2.

Verificarea datelor primite, corectarea lor în cazul în care există erori, analizarea lor în

termeni de realitate.

Date posibile de la furnizorii de servicii (electricitate, gaz, apă etc.).

3.

Realizarea modelului de calcul al proiectului SECAP (combinarea datelor, calculul și coordonarea).

Munca experților

4.

Elaborarea unui raport narativ cu includerea calculelor bazate pe analiza datelor.

Munca experților

5.

Evaluarea riscurilor climatice și vulnerabilității,

completarea șabloanelor necesare cu informații.

Munca experților

6.

Vizită pe teren în satele Suhuluceni, Coropceni, Ghermănești, pentru a evalua infrastructura și a discuta măsurile de reducere a impactului și adaptare la schimbările climatice. Întâlnire cu departamentele satelor sus menționate și

colectarea propunerilor de proiecte pentru energie și mediu, prelucrarea datelor primite.

Munca experților

7.

Finalizarea raportului provizoriu cu măsurile propuse și alte informații necesare, coordonarea acestuia cu beneficiarii.

Experți + beneficiar local

8

Elaborarea raportului final

Munca experților

9

Prezentarea raportului SECAP într-o sesiune cu ajutorul unei prezentări în PowerPoint, cu sesiune de întrebări și răspunsuri din partea

beneficiarului, aprobarea și comentariile finale.

Munca experților și aprobarea din partea beneficiarului.

10

Total

 

Termeni de expediere a ofertei: Ofertele trebuie transmise până la data de: 8 august 2023, la adresa de

email ajmtem@gmail.com

Plata se va face prin transfer bancar, cota TVA 0%

Termenii și condițiile de livrare a serviciilor: 25 septembrie 2023.

Denumirea organizației: Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic IDNO:1013620006377

Adresa: Mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 13 Numărul de telefon: 076778900

Adresa de e-mail: ajmtem@gmail.com

 

Ajmte